مشاوره تحصیلی

دستاوردهای آموزشی کودکان در طول تحصیل آنها، نگرانی عمده بسیاری از والدین است که سعی در بهبود عملکرد تحصیلی فرزندان خود دارند.

اما چه عواملی واقعا در پیشرفت تحصیلی دانش آموز نقش دارند؟

آیا فقط هوش بالا برای موفقیت در تحصیل کافی است؟

مشاوره ی تحصیلی به جهت نقش مهمی که در موفقیت یا شکست دانش آموزان و دانشجویان در مسیر تحصیلی و شغلی خود ایفا می کند از اهمیت بسیار بالایی در نزد والدین و فرزندانشان برخوردار است.

اهداف مشاوره تحصیلی

بطور کلی اهداف مشاوره تحصیلی عبارت است از: هدایت تحصیلی، آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری، حل مشکل افت تحصیلی، استرس و اضطراب امتحانات، رفع رفتارهای نابهنجار، ارائه راهکار برای حل مشکلات روحی و روانی و در نهایت هموار کردن مسیر دانش آموزان برای موفقیت در تحصیلات.

وظایف مشاوران تحصیلی

- تعیین نمودن هدف مشخص و معین

- ایجاد حس خونسردی و آرامش در دانش آموز

- آموختن این نکته به دانش آموز که به حرف مردم اهمیت ندهد.

- بالا بردن و ارتقای اعتماد به نفس در دانش آموز

- ایمان آوردن به پیروزی در نتیجه تلاش

- حذف تمام موارد منفی در زندگی دانش آموز

- طراحی یک برنامه جامع و هدفمند درسی با توجه به وضعیت (تحصیلی، روحی، معنوی و …) دانش آموز

 

ما را دنبال کنید