زوج درمانی

هیچ رابطه ای سیر آرامی ندارد. در همه روابط تعارض و عواطف منفی وجود دارد. در نتیجه مشکلات در روابط صمیمی، بالاخره زمانی هر فردی را تحت تاثیر قرار می دهد. تضاد زیاد، خسته کننده است و باعث فرسودگی روانی و احساس تنهایی در زوجین می شود. رابطه زناشویی ناخوشایند و رنج آور با افزایش افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد همبستگی مثبت دارد. در ادامه به بررسی بیشتر در مورد زوج درمانگر و زوج درمانی می پردازیم.

هدف زوج درمانی چیست؟

رویکرد زوج درمانی در شمال تهران با هدف یکپارچه سازی و تنظیم هیجان، ابراز روشن احساسات و تایید متقابل در یک طرح جامع به منظور بهبود روابط زوجین همیشه پیش قدم بوده است. زوج درمانی رویکردی بدون قضاوت دارد و به پذیرش شما و همسرتان کمک می‌کند. یعنی رویکردی ست در قالب نحوه اندیشه شما درباره خودتان و همسرتان و خودسنجی بیشتر. همچنین این رویکرد بر تغییر کردن تمرکز دارد مثل کاهش پاسخ های منفی و بدون تایید، افزایش خود تنظیمی عواطف، بهبود توانایی ابراز خود و اصلاح مهارت های مدیریت موثر مشکلات.

زوج درمانی چه کاری انجام می دهد؟

زوج درمانی حساسیت درمانی قابل توجهی نسبت به نزاع همسرانی دارد که ناراحتی حاصل از دلخوری های فراوان را تجربه می کنند و در عین حال امید زیادی به بهبودی رابطه خود دارند. به طور کلی زوج درمانی موقعیت های گسترده و متنوعی را که زوج ها در طول رابطه خود با آن مواجه می شوند مورد توجه قرار می دهد و ایده های عملی موجود را بررسی نموده و تمریناتی برای کاهش تعارضات آسیب‌رسان و دستیابی به آرامش و صمیمیت بیشتر در روابط را فراهم می سازد. به طور مثال فرهنگ بخشش و عذر خواهی را بیش از قبل در بین زوجین جا می اندازد.

برای شرکت در زوج درمانی چه شرایطی لازم است؟

برای شرکت در زوج درمانی و اثربخش بودن نتایج درمانی آن باید زوجین درک درستی از وضعیت فعلی رابطه شان و همچنین درک علیت حلقوی ( در نظر گرفتن نقش و سهم خود در ایجاد مشکل) داشته باشند. انتظارات آنها از رابطه شان در یک راستا و هم جهت باهم باشد. امید و انگیزه کافی برای بهبود رابطه شان و انجام تکالیف مربوطه داشته باشند. تمرکز درمانی ،صداقت و پذیرش احساسات از شروط ضروری اثربخشی زوج درمانی محسوب می شود.

زوج درمانی برای چه کسانی مناسب است؟


زوج درمانی تقریباً برای هرگونه رابطه عمیق عاطفی می تواند سودمند باشد.  به طور حتم تعارض جزء جدایی ناپذیر هر رابطه انسانی خواهد بود و زوج درمانی تلاش می کند که مشکل جاری را حل نموده و از تشدید مشکلات در آینده جلوگیری نماید. کمک به زوج هایی که چندین سال از عمر رابطه آنها می‌گذرد و در حال تجربه یک دوره گذار استرس زا یا انتقال هستند می تواند از عمیق شدن مشکل آنان در آینده جلوگیری نماید

ما را دنبال کنید