روان درمانی

شاید برای بیشتر افراد روان درمانی یا درمان روان شناختی جا نیفتاده باشد و هنوز هم برای درمان اختلالات روانی خود نقش روان درمانی را نادیده بگیرند. هنوز در جامعه این ذهنیت وجود دارد که افراد دیوانه به روانشناس مراجعه می کنند  و این ذهنیت مانعی برای افرادی است که از اختلالات روانی رنج می برند و نمی توانند برای درمان مراجعه کنند. اگر افراد اطمینان حاصل کنند که از طریق روان درمانی ۷۵ درصد مشکلات آن ها حل می شود و می توانند به زندگی بهتری دست پیدا کنند قطعاً بدون توجه به حرف دیگران این روش را شروع می کنند.

درمان اضطراب

درمان وسواس

درمان افسردگی

درمان بیش فعالی

درمان ترس و فوبیا

درمان حملات پانیک

درمان اختلال دوقطبی

درمان اختلالات شخصیت

درمان اختلالات تغذیه