دکتر محمد قاسمی

دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه

میزان تحصیلات: دکترای روانشناسی تربیتی

 سابقه مشاوره : 18 سال.

زمینه های تخصصی :مشاوره تربیت کودک,مشاوره تحصیلی,مشاوره خانواده,دکترای روانشناسی تربیتی,درمان افسردگی,درمان اضطراب و استرس,درمان اختلالات هیجانی و رفتاری