دکتر زهرا داودی

دکترای مشاوره خانواده 

❁کارشناسی : رتبه 1200 کنکور سراسری و قبولی در رشته مشاوره دانشگاه اصفهان با معدل 16در سال 1382

- ❁کارشناسی ارشد: رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد در رشته مشاوره سال 1386 و قبولی در رشته مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان با معدل 18 در سال 1386

- ❁دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با نمره 20 سال 1388

- ❁دکتری: رتبه 3 کنکور دکتری و قبولی در رشته مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان با معدل 87/18 در سال 1393

سابقه کار در مراکز مشاوره : از 1389

زمینه های تخصصی :

❁ مشاوره خانواده
❁مشاوره پیشگیری از طلاق
❁ زوج درمانی