دکتر اسرا باقرزاده

دکتری روان شناسی- بالینی.

دانشجوی دوره ی جامع روان تحلیلی 

میزان تحصیلات:  فوق دکتری روان شناسی_ بالینی_ با رویکرد پژوهشی اختلالات سایکوسوماتیک

افتخارات

  • کسب رتبه ی اول در مقطع کارشناسی و دانشجوی برگزیده ی استعداد درخشان. 1390
  • کسب رتبه ی اول در مقطع کارشناسی ارشد و  دانشجوی برگزیده ی استعداد درخشان. 1392
  • کسب رتبه ی اول در مقطع دکتری و دانشجوی برگزیده ی استعداد درخشان. 1395
  • برگزیده ی نخبه ی برتر در بنیاد نخبگان. 1395
  • کسب رتبه ی اول در آزمون جامع دکتری. 1395
  • برنده ی جایزه ی نخبه ی برتر 1395
  • انتخاب به عنوان استاد برتر در تجلیل از ده استاد برتر_ دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد شهرکرد. 1396

 

 

سابقه کار در مراکز مشاوره : 9 سال

زمینه های تخصصی :

درمان اختلالات بالینی

زوج درمانی
مشاوره پیش از ازدواج