خانم رقیه داوری

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی


کارشناسی ارشد روانشناس تربیتی

سابقه کار در مراکز مشاوره : از سال 1383

زمینه های تخصصی :

❁تربیت کودک

❁ مشاوره ازدواج و خانواده