آقای فرود نیکوبین

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

روانشناس بالینی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد 

سابقه کار در مراکز مشاوره : از سال 1387

زمینه های تخصصی :

❁ مشاوره اعتیاد
❁ مشاوره تحصیلی
❁درمان اختلالات اضطرابی و وسواس